IZVJEŠTAJ TREĆE KECS ŠKOLE “ACS U PRAKSI”


Vrsta projekta: 
Treća škola „ACS u praksi“

Datum: 14.09. – 16.09.2018. godine

Mjesto: Hotel „Pahuljica“, Vlašić

Predsjedavajući: Prof. Dr Mehmed Kulić

Pokrovitelj: Bosnalijek d.o.o. Sarajevo

 

Izvještaj o trećoj školi „ACS u praksi“

 

U Hotelu „Pahuljica“ na Vlašiću održana je treća dvodevna škola „ACS u praksi“ koji su organizirali Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i kompanija „Bosnalijek“ kao glavni pokrovitelj. U školi su učestvovali mnogobrojni mladi doktori medicine, specijalizanti i specijalisti iz raznih gradova BiH. Razmijenjivalo se znanje o patofiziologiji akutnog koronarnog sindroma, metodama pravilne dijagnostike i terapije te upoznavanje učesnika sa najučestalijim problemima s kojim se susrećemo u praksi. Škola je bila interaktivnog karaktera sa raznovrsnim predavanjima, diskusijama, prikazima slučaja, te podjelom edukativnog materijala i certifikata o učešću na samom kraju edukacije koja je bodovana sa strane Ljekarske komore.

Predavači u školi su bili članovi KECS-a među kojima je i sam organizator, Prof. Dr Mehmed Kulić.

Mnogobrojni predstavnici farmaceutske kompanije „Bosnalijek“ su pokazali veliki angažman u organiziranju škole, ali su bili prisutni i sve vrijeme izvođenja predavanja kao i pri svim drugim događanjima. Tako je firma Bosnalijek iskazala veliko interesovanje kako u pripremi, organizaciji, sponzoriranju, tako i provođenju ove KECS škole.

Zbog velikog interesa za dalju edukaciju ove vrste, nadolazeće škole „EKG-a i srčanih aritmija“ i „ACS u praksi“ će se nastavljati u terminima koji će biti objavljeni na web stranici KECS-a.

 

Ispred KECS-a izvještaj pripremila:

Dr Mirela Tuce

Prijatelji KECS-a

Društvene mreže

BMI kalkulator

BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

<