Izvještaj o osmoj „Školi EKG – a i srčanih aritmija“

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta:Osma „Škola EKG-a i srčanih aritmija“ Datum:19. – 21.10.2018. godine Mjesto:Hotel „Pahuljica“, Vlašić Predsjedavajući:Prof. Dr Mehmed Kulić Pokrovitelj:Bosnalijek d.o.o. Sarajevo Izvještaj o osmoj „Školi EKG – a i...
IZVJEŠTAJ O EVALUACIJSKIM LISTOVIMA 3. ŠKOLA ACS

IZVJEŠTAJ O EVALUACIJSKIM LISTOVIMA 3. ŠKOLA ACS

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta:Treća škola „ACS u praksi“ Datum:14.09. – 16.09.2018. godine Mjesto:Hotel „Pahuljica“, Vlašić Predsjedavajući:Prof. Dr Mehmed Kulić Pokrovitelj:Bosnalijek d.o.o. Sarajevo     Izvještaj o evaluacijskim listovima...