Prije svega prevencija

Zdrav život,

zdravo srce

 Podizanje svijesti  i znanja o kardiovaskularnim oboljenjima radi njihovog spriječavanja i pravovremenog liječenja.

 

Naši Događaji

Events

2022
28 Oktobra

XV Škola EKG-a i poremećaja srčanog ritma

Učesnici XV Škole EKG-a i poremećaja srčanog ritma

U Etno selu Čardaci od 28.-30.10.2022 održana je XV trodnevna „Škola EKG – a i srčanih aritmija“ koji su organizirali Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i kompanija „Bosnalijek“ kao pokrovitelj. U školi su učestvovali mladi doktori medicine i specijalizanti iz raznih gradova BiH. Razmijenjivalo se znanje o osnovama EKG-a, mehanizmima nastanka aritmija i upoznavalo učesnike o najučestalijim problemima na ovu temu. Škola je bila interaktivnog karaktera sa radionicama, prikazima slučaja, te podjelom edukativnog materijala, medicinskih knjiga i certifikata o učešću na samom kraju edukacije. Više o ovom događaju uskoro na našem blogu.

6 Maja

XIV Škola EKG i poremećaja srčanog ritma

XIV Škola EKG i poremećaja srčanog ritma

U Hotelu „Monti“ na Igmanu od 06.-08.05.2022.g. održana je XIV trodnevna „Škola EKG – a i srčanih aritmija“ koji su organizirali Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i kompanija „Bosnalijek“ kao pokrovitelj. Za više informacija o ovoj školi posjetite naš blog.

2021
29 Septembra

𝗨𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗻𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗱𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗷𝗮 𝘗𝘳𝘰𝘧. 𝘥𝘳. 𝘔𝘦𝘩𝘮𝘦𝘥 𝘒𝘶𝘭𝘪ć 𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘥𝘯𝘪𝘤𝘪

Cilj publikacije je sažeto objedinjavanje medicinskih činjenica iz urgentnih kardioloških stanja.
Poslužiti će doktorima koji se bave urgentnim kardiološkim stanjima posebno specijalizantima i specijalistima interne i urgentne medicine, doktorima porodične medicine.

Zahvaljujem se svim autorima poglavlja na njihovoj spremnosti da uzmu učešće u izradi ove publikacije.

Prof. dr. Mehmed Kulić
KECS

Naša misija

Udruženje je osnovano radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukacije u različitim oblastima kardiologije, a kroz unapređenje znanja i vještina u radu ljekara porodične medicine, specijalizanata različitih profila posebno interne medicine, drugih specijalista opredjeljenog interesa za kardiologiju, ali i samih kardiologa. Udruženje se osniva i radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukativnog procesa iz kardiologije na nivou opšte populacije Kantona Sarajevo.

Udruženje javno istupa i brani interese struke u kardiologiji, organizira edukacione kurseve iz različitih kardioloških oblasti organizira stručne sastanke i rasprave, seminare, simpozijume, te djeluje pored organizacije tribina i predavanja na temu kardiovaskularne prevencije i putem objavljivanja publikacija, brošura, časopisa te drugih propagandnih kardioloških materijala. Udruženje uspostavlja saradnju sa odgovarajućim drugim ljekarskim organizacijama kardiologa u našoj i drugim zemljama, ali i sa drugim udruženjima koja imaju za cilj popularizaciju kardiologije ali i medicinskih znanosti uopće.

Naša misija

Udruženje je osnovano radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukacije u različitim oblastima kardiologije, a kroz unapređenje znanja i vještina u radu ljekara porodične medicine, specijalizanata različitih profila posebno interne medicine, drugih specijalista opredjeljenog interesa za kardiologiju, ali i samih kardiologa. Udruženje se osniva i radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukativnog procesa iz kardiologije na nivou opšte populacije Kantona Sarajevo.

Udruženje javno istupa i brani interese struke u kardiologiji, organizira edukacione kurseve iz različitih kardioloških oblasti organizira stručne sastanke i rasprave, seminare, simpozijume, te djeluje pored organizacije tribina i predavanja na temu kardiovaskularne prevencije i putem objavljivanja publikacija, brošura, časopisa te drugih propagandnih kardioloških materijala. Udruženje uspostavlja saradnju sa odgovarajućim drugim ljekarskim organizacijama kardiologa u našoj i drugim zemljama, ali i sa drugim udruženjima koja imaju za cilj popularizaciju kardiologije ali i medicinskih znanosti uopće.

Kecs blog

Članci
Mehmed

XIV Škola EKG i poremećaja ritma

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta: Černaesta „Škola EKG-a i srčanih aritmija“ Datum: 06. –

Budite informisani...

Za vas imamo

Edukativne članke

Prijavite se da bi ste dobivali obavijesti o našim najnovijim člancima

Naši Prijatelji