Prije svega prevencija

Zdrav život,

zdravo srce

 Podizanje svijesti  i znanja o kardiovaskularnim oboljenjima radi njihovog spriječavanja i pravovremenog liječenja.

 

Naši Događaji

Events

2023
20 Maja

KECS CardioMet 2023.

KECS CardioMet 2023.

Kardiološki edukativni centar Sarajevo organizuje simpozij „CardioMet 2023.“ sa temom Kardiometabolički sindrom – prevencija i liječenje. Skup će se održati u Bošnjačkom Institutu Fondacija Adil Zulfikarpašić, ul. Mula Mustafe Bašeskije 21 u Sarajevu  u subotu, 20.05.2023.g.

Simpozij „CardioMet“ – ima za cilj prikazati savremene informacije o kardiometaboličkom sindromu s posebnim osvrtom na najnovija istraživanja i tretmane za stanja kao što su šećerna bolest i bolesti srca.

Simpozij će se fokusirati na kardiometaboličke bolesti, faktore rizika i prehranu, koronarnu bolest srca, srčanu slabost, šećernu bolest, poremećaj metabolizma masti, kateterizaciju i kardiometaboličke intervencije, kardiometaboličko zdravlje – dijabetes, kardiovaskularne bolesti. Također, cilj nam je razmjena informacija i iskustava među endokrinolozima, kardiolozima, internistima i liječnicima porodične medicine u cilju smanjenja negativnih ishoda kardiometaboličkom sindrom.

Simpozij je namjenjen svim liječnicima koji se bave kardiometaboličkim rizicima na nivoima primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Pozivamo Vas da u navedenom terminu svojim učešćem i diskusijama povećamo svijest o kardiometaboličkom sindromu.

10 Marta

XVI Škola EKG-A i Poremećaja Srčanog Ritma

XVI Škola EKG-A i Poremećaja Srčanog Ritma

U hotelu “Zenica”od 10.-12.03.2023 održati će se XVI trodnevna „Škola EKG – a i srčanih aritmija“ u organizaciji Kardiološkog edukativnog centra Sarajevo (KECS) i kompanije „Bosnalijek“ kao pokrovitelja. U školi će učestvovati do sada rekordan broj polaznika, mladih doktora medicine i specijalizanata interne i urgentne medicine, iz raznih gradova BiH.

2022
28 Oktobra

XV Škola EKG-a i poremećaja srčanog ritma

Učesnici XV Škole EKG-a i poremećaja srčanog ritma

U Etno selu Čardaci od 28.-30.10.2022 održana je XV trodnevna „Škola EKG – a i srčanih aritmija“ koji su organizirali Kardiološki edukativni centar Sarajevo (KECS) i kompanija „Bosnalijek“ kao pokrovitelj. U školi su učestvovali mladi doktori medicine i specijalizanti iz raznih gradova BiH. Razmijenjivalo se znanje o osnovama EKG-a, mehanizmima nastanka aritmija i upoznavalo učesnike o najučestalijim problemima na ovu temu. Škola je bila interaktivnog karaktera sa radionicama, prikazima slučaja, te podjelom edukativnog materijala, medicinskih knjiga i certifikata o učešću na samom kraju edukacije. Više o ovom događaju uskoro na našem blogu.

Naša misija

Udruženje je osnovano radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukacije u različitim oblastima kardiologije, a kroz unapređenje znanja i vještina u radu ljekara porodične medicine, specijalizanata različitih profila posebno interne medicine, drugih specijalista opredjeljenog interesa za kardiologiju, ali i samih kardiologa. Udruženje se osniva i radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukativnog procesa iz kardiologije na nivou opšte populacije Kantona Sarajevo.

Udruženje javno istupa i brani interese struke u kardiologiji, organizira edukacione kurseve iz različitih kardioloških oblasti organizira stručne sastanke i rasprave, seminare, simpozijume, te djeluje pored organizacije tribina i predavanja na temu kardiovaskularne prevencije i putem objavljivanja publikacija, brošura, časopisa te drugih propagandnih kardioloških materijala. Udruženje uspostavlja saradnju sa odgovarajućim drugim ljekarskim organizacijama kardiologa u našoj i drugim zemljama, ali i sa drugim udruženjima koja imaju za cilj popularizaciju kardiologije ali i medicinskih znanosti uopće.

Naša misija

Udruženje je osnovano radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukacije u različitim oblastima kardiologije, a kroz unapređenje znanja i vještina u radu ljekara porodične medicine, specijalizanata različitih profila posebno interne medicine, drugih specijalista opredjeljenog interesa za kardiologiju, ali i samih kardiologa. Udruženje se osniva i radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukativnog procesa iz kardiologije na nivou opšte populacije Kantona Sarajevo.

Udruženje javno istupa i brani interese struke u kardiologiji, organizira edukacione kurseve iz različitih kardioloških oblasti organizira stručne sastanke i rasprave, seminare, simpozijume, te djeluje pored organizacije tribina i predavanja na temu kardiovaskularne prevencije i putem objavljivanja publikacija, brošura, časopisa te drugih propagandnih kardioloških materijala. Udruženje uspostavlja saradnju sa odgovarajućim drugim ljekarskim organizacijama kardiologa u našoj i drugim zemljama, ali i sa drugim udruženjima koja imaju za cilj popularizaciju kardiologije ali i medicinskih znanosti uopće.

Kecs blog

Članci
Mehmed

KECS CardioMet Prva obavijest

Poštovani, Kardiološki edukativni centar Sarajevo organizuje simpozij „CardioMet“ sa temom Kardiometabolički sindrom – prevencija i

Budite informisani...

Za vas imamo

Edukativne članke

Prijavite se da bi ste dobivali obavijesti o našim najnovijim člancima

Naši Prijatelji