XIV Škola EKG i poremećaja ritma

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta: Černaesta „Škola EKG-a i srčanih aritmija“ Datum: 06. – 08.05.2022. godine Mjesto: Hotel „Monti“, Igman Predsjedavajući: Prof. Dr Mehmed Kulić Pokrovitelj: Bosnalijek d.o.o. Sarajevo…

Continue Reading XIV Škola EKG i poremećaja ritma

Pitanje 2

Pitanje 2 ODGOVOR NA PITANJE 2 :  Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom diskecijom najčešće imaju nizak krvni pritisak Objašnjenja navoda: Aortna disekcija dva puta…

Continue Reading Pitanje 2

Pitanje1

PITANJE 1 Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Odgovor na pitanje 1. Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Tačan odgovor je: Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na…

Continue Reading Pitanje1

Mirela Tuce

 • Post author:
 • Post category:Teams

Dr Mirela Tuce, internista 2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu 2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum 2014. – do danas, član KECS – a, 2018. godine…

Continue Reading Mirela Tuce

Nihad Kukavica

 • Post author:
 • Post category:Teams

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na…

Continue Reading Nihad Kukavica

Amina Godinjak

 • Post author:
 • Post category:Teams

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.…

Continue Reading Amina Godinjak

Elnur Tahirović

 • Post author:
 • Post category:Teams

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih…

Continue Reading Elnur Tahirović

Azra Durak-Nalbantić

 • Post author:
 • Post category:Teams

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila…

Continue Reading Azra Durak-Nalbantić

Naser Nabil

 • Post author:
 • Post category:Teams

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu…

Continue Reading Naser Nabil

Vjekoslav Gerc

 • Post author:
 • Post category:Teams

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje…

Continue Reading Vjekoslav Gerc