Srčana slabost

Srčana slabost (kardijalna dekompenzacija) je nesposobnost srca da u arterije izbaci dovoljnu količinu krvi za potrebe svih tkiva.

 Klinička slika

U samom pocetku su otežano izvođenje napora i otežano disanje. Pacijenti te simptome najčešće i najprije primjećuju prilikom penjanja uz stepenice, kada često moraju stati kako bi se odmorili, jer osjećaju kako teško dišu i kako ne uspijevaju savladati trenutni napor. Nakon toga dolazi do oticanja gležnjeva (posebno navečer), ali to već ujutro nestaje, pa često pacijenti sve ove simptome smatraju trenutnim i prolaznim umorom, te ne odlaze (pravovremeno) na pregled kod liječnika.
Nakon toga pojavljuje se i cijanoza (modrilo), koja je osobito vidljiva na licu, nedostatak zraka je sve češće prisutan i kod manjih napora, a sjedeći položaj olakšava pacijentu simptome. Oticanje se širi na cijele noge. Ako se ne reagira na vrijeme, stanje se pogoršava, te dolazi do plućnog edema i kardijalne astme, a opće stanje pacijenta je jako loše.

 Dijagnostička obrada

Dijagnoza se zasniva na anamnezi, kliničkom pregledu pacijenta i labaratorijskim pretragama (natriuretski peptid-NTproBNP, NGAL i sl.). Najpogodnija, najbrža i ponovljiva metoda za uspostavu dijagnoze zatajivanja srca je ehokardiografija srca.

 Uzroci

Uzrok dekompenzacije srca su, kao što je već rečeno, bolesti srca, koje su uzrokovale oštećenja na srcu. Neke od tih bolesti su: arterioskleroza ( najčešće infarkt miokarda), upala srčanog mišića (miokarditis), oboljenja štitne žlijezde ( hipertiroidizam), bolesti zalisaka (mitralna i aortalna stenoza) i reumatska groznica, ali čest uzrok mogu biti i razne infektivne bolesti.

 Liječenje

Potrebna je prije svega dobra prevencija bolesti, tako što će svi pacijenti koji su bolovali ili boluju od nekih srčanih bolesti, redovito posjećivati liječnika, raditi sve potrebne pretrage i tako pravovremeno liječiti bolest srca koju imaju, kako ne bi došlo do pogoršanja, odnosno do dekompenzacije srca kao posljednjeg stupnja bolesti srca. Potrebno je regulirati tjelesnu težinu, prestati pušiti i konzumirati alkohol, te baviti se umjerenom tjelesnom aktivnošću.

Lijekovi koji se koriste u slučajevima kardijalne dekompenzacije su: diuretici, beta i alfa blokatori, ACE inhibitori, a u nekim slučajevima i digitalis. Diuretici potiču izlučivanje tekućine iz organizma, a samim tim smanjuju edeme i rasterećuju srce. Beta (i alfa)-blokator koji je najčešće u upotrebi je Karvedilol.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest