Pitanje 2

Pitanje 2 ODGOVOR NA PITANJE 2 :  Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom diskecijom najčešće imaju nizak krvni pritisak Objašnjenja navoda: Aortna disekcija dva puta…

Continue Reading Pitanje 2

Pitanje1

PITANJE 1 Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Odgovor na pitanje 1. Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Tačan odgovor je: Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na…

Continue Reading Pitanje1