KECS CardioMet Prva obavijest

Poštovani, Kardiološki edukativni centar Sarajevo organizuje simpozij „CardioMet“ sa temom Kardiometabolički sindrom – prevencija i liječenje. Kardiometabolički sindrom je skup kardiovaskularnih faktora rizika, čija udruženost povećava rizik za nastanak kardiovaskularnog…

Continue Reading KECS CardioMet Prva obavijest

Izvještaj o evaluacijskim listovima „XVI-te škole EKG – a i srčanih aritmija“

Svi učesnici na „XVI-toj školi EKG – a i srčanih aritmija“ su dobili evaluacione listove na kraju predavanja u kojima su mogli iznijeti svoja zapažanja, ocijeniti efikasnost škole, njenih predavača…

Continue Reading Izvještaj o evaluacijskim listovima „XVI-te škole EKG – a i srčanih aritmija“

Izvještaj evaluacijskih testova „XVI. škole EKG – a i srčanih aritmija“

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta: „XVI. škola EKG-a i srčanih aritmija“ Datum: 10.-12.03.2023 godine Mjesto: Hotel Zenica, Zenica Predsjedavajući: Prof. Dr Mehmed Kulić Suorganizator i sponzor: Bosnalijek d.o.o. Sarajevo…

Continue Reading Izvještaj evaluacijskih testova „XVI. škole EKG – a i srčanih aritmija“

Izvještaj o održavanju „XVI-te škole EKG-a i srčanih aritmija“

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta: ''XVI škola EKG-a i srčanih aritmija'' Datum: 10-12.03.2023 godine Mjesto: Hotel Zenica, Zenica Predsjedavajući: Prof. Dr Mehmed Kulić Suorganizator i sponzor: Bosnalijek d.o.o. Sarajevo…

Continue Reading Izvještaj o održavanju „XVI-te škole EKG-a i srčanih aritmija“

dr Ena Štimjanin

Štimjanin dr Ena je rođena 1988.godine u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012, a krajem iste godine zaposlena kao doktor medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica. 2020.…

Continue Reading dr Ena Štimjanin

mr sci dr Lejla Divović Mustafić

Od januara 2010. godine zaposlena u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu - OJ Centar za srce/ Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju. U novembru 2012. godine započela specijalizaciju iz Interne medicine. Specijalistički…

Continue Reading mr sci dr Lejla Divović Mustafić

XIV Škola EKG i poremećaja ritma

Kardiološki edukativni centar Sarajevo Vrsta projekta: Černaesta „Škola EKG-a i srčanih aritmija“ Datum: 06. – 08.05.2022. godine Mjesto: Hotel „Monti“, Igman Predsjedavajući: Prof. Dr Mehmed Kulić Pokrovitelj: Bosnalijek d.o.o. Sarajevo…

Continue Reading XIV Škola EKG i poremećaja ritma

Pitanje 2

Pitanje 2 ODGOVOR NA PITANJE 2 :  Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom diskecijom najčešće imaju nizak krvni pritisak Objašnjenja navoda: Aortna disekcija dva puta…

Continue Reading Pitanje 2

Pitanje1

PITANJE 1 Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Odgovor na pitanje 1. Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Tačan odgovor je: Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na…

Continue Reading Pitanje1

Mirela Tuce

  • Post author:
  • Post category:Teams

Dr Mirela Tuce, internista 2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu 2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum 2014. – do danas, član KECS – a, 2018. godine…

Continue Reading Mirela Tuce