Pitanje 2

Pitanje 2 ODGOVOR NA PITANJE 2 :  Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom diskecijom najčešće imaju nizak krvni pritisak Objašnjenja navoda: Aortna disekcija dva puta…

Continue Reading

Pitanje1

PITANJE 1 Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Odgovor na pitanje 1. Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Tačan odgovor je: Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na…

Continue Reading

Mirela Tuce

Dr Mirela Tuce, internista 2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu 2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum 2014. – do danas, član KECS – a, 2018. godine…

Continue Reading

Nihad Kukavica

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na…

Continue Reading

Amir Omerbašić

Internista-ultrasoničar Usko orjentiran u radu sa kardiološkim pacijentima Certificiran iz ehokardiografije i ostale ultrazvučne dijagnostike Kardiološki trening obavio u Švedskoj i Turskoj Autor više radova i dijelova knjiga Doktor kadetske…

Continue Reading

Amina Godinjak

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.…

Continue Reading

Elnur Tahirović

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih…

Continue Reading

Azra Durak-Nalbantić

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila…

Continue Reading

Naser Nabil

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu…

Continue Reading

Vjekoslav Gerc

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje…

Continue Reading
Close Menu