Mehmed
Mehmed

Izvještaj evaluacijskih testova devete „Škole EKG – a i srčanih aritmija“

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kardiološki edukativni centar Sarajevo

Vrsta projekta:Deveta „Škola EKG – a i srčanih aritmija“

Datum:22.03. – 24.03.2019. godine

Mjesto:Hotel „Pahuljica“, Vlašić

Predsjedavajući:Prof. Dr Mehmed Kulić

učesnici na devetoj „Školi EKG – a i srčanih aritmija“ su dobili prije predavanja test koji se sastojao od 20 pitanja vezanih sa temu škole. Njihovi tačni odgovori su prikazani plavom bojom na grafikonu. Isti test su učesnici popunjavala drugi put po završetku predavanja te su ovi prikazani crvenom bojom na grafikonu. Jasno se uoče bolji rezultati nakon odslušanih predavanja, što nama služi kao direktni pokazatelj uspjeha ove škole. U brojevima izraženo, prvi (ulazni) test je imao 37.98% tačnih odgovora, dok je drugi (izlazni) test imao 67.49% tačnih odgovora. Nakon predavanja je došlo do poboljšanja rezultata za 29.51 %.

More to explorer

Leave a Reply

Close Menu