Mehmed
Mehmed

KECS CardioMet Prva obavijest

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Poštovani,

Kardiološki edukativni centar Sarajevo organizuje simpozij „CardioMet“ sa temom Kardiometabolički sindrom – prevencija i liječenje.

Kardiometabolički sindrom je skup kardiovaskularnih faktora rizika, čija udruženost povećava rizik za nastanak kardiovaskularnog oboljenja i šećerne bolesti tip 2.

Simpozij „CardioMet“ – ima za cilj prikazati savremene informacije o kardiometaboličkom sindromu s posebnim osvrtom na najnovija istraživanja i tretmane za stanja kao što su šećerna bolest i bolesti srca.

Simpozij će se fokusirati na kardiometaboličke bolesti, faktore rizika i prehranu, koronarnu bolest srca, srčanu slabost, šećernu bolest, poremećaj metabolizma masti, kateterizaciju i kardiometaboličke intervencije, kardiometaboličko zdravlje – dijabetes, kardiovaskularne bolesti. Također, cilj nam je razmjena informacija i iskustava među endokrinolozima, kardiolozima, internistima i liječnicima porodične medicine u cilju smanjenja negativnih ishoda kardiometaboličkom sindrom.

Simpozij je namjenjen svim liječnicima koji se bave kardiometaboličkim rizicima na
nivoima primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Pozivamo Vas da svojim učešćem i diskusijama povećamo svijest o kardiometaboličkom sindromu.

Sponzorske mogućnosti za simpozij „CardioMet“ KECS.

Sponzorski paket uključivao bi mogućnost postavljanja štanda za prezentaciju promotivnog materijala, promoviranje proizvoda putem banner reklame u sali za predavanje, isticanje logotipa kompanije na svim štampanim materijalima ovog naučnog simpozija kao i webstranice www.kecs.ba, kao i mogućnosti prezentacije naučnih informacija (naučnog rada) na skupu (potreban dogovor za organizatorima). Cijena sponzorskog paketa 3000 KM.

Za više informacija potrebno je kontaktirati na email: elnur.tahirovic@gmail.com. ili kulicm@gmail.com.

More to explorer

Komentariši