???????? ???????????? ????. ??. ?????? ????ć ? ?????????

Cilj publikacije je sažeto objedinjavanje medicinskih činjenica iz urgentnih kardioloških stanja.
Poslužiti će doktorima koji se bave urgentnim kardiološkim stanjima posebno specijalizantima i specijalistima interne i urgentne medicine, doktorima porodične medicine.

Zahvaljujem se svim autorima poglavlja na njihovoj spremnosti da uzmu učešće u izradi ove publikacije.

Prof. dr. Mehmed Kulić
KECS