O nama

KARDIOLOŠKI EDUKATIVNI CENTAR
Udruženje građana i djeluje kao dobrovoljna stručna organizacija diplomiranih doktora medicine, specijalizanata i specijalista različitih specijalizacija i specijalnosti zainteresiranih za medicinsku oblast interne medicine – kardiologiju.

Udruženje ima interesovanje za sljedećim kardio-vaskularnim oblastima:

 • preventivnu kardiologiju
 • hipertenziju
 • ishemična oboljenja srca
 • valvularna oboljenja srca
 • srčano popuštanje
 • za invazivnu kardiološku dijagnostiku
 • elektrostimulaciju
 • pulmonarnu arterijsku hipertenziju
 • kardiohirurgiju
 • dječiju kardiologiju
 • vaskularne bolesti
 • ultrazvučnu dijagnostiku srca i ostale neinvazvine dijagnostičke metode (stres test, nuklerana scintigrafija, MRI)
 • međunarodne veze, a po potrebi može osnivati i radne grupe iz navedenih a prema potrebi i drugih kardioloških oblasti.

Naš Tim

Mehmed Kulić

Biografija Profesor dr. Mehmed Kulić Predsjednik UG Kardiološki Edukativni Centar Sarajevo PZU “CARDIOTEAM” Medicinski Fakultet – Univerzitet u Sarajevu Bosna i Hercegovina Profesor Mehmed Kulić rođen je 1961.g. u Sarajevu.

Vise »

Vjekoslav Gerc

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje

Vise »

Naser Nabil

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu

Vise »

Azra Durak-Nalbantić

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila

Vise »

Elnur Tahirović

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih

Vise »

Amina Godinjak

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.

Vise »

Nihad Kukavica

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na

Vise »

Mirela Tuce

Dr Mirela Tuce, internista 2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu 2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum 2014. – do danas, član KECS – a, 2018. godine

Vise »

mr sci dr Lejla Divović Mustafić

Od januara 2010. godine zaposlena u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu – OJ Centar za srce/ Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju. U novembru 2012. godine započela specijalizaciju iz Interne medicine. Specijalistički

Vise »

dr Ena Štimjanin

Štimjanin dr Ena je rođena 1988.godine u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012, a krajem iste godine zaposlena kao doktor medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica. 2020.

Vise »

Mehmed Kulić

Biografija Profesor dr. Mehmed Kulić Predsjednik UG Kardiološki Edukativni Centar Sarajevo PZU “CARDIOTEAM” Medicinski Fakultet – Univerzitet u Sarajevu Bosna i Hercegovina Profesor Mehmed Kulić rođen je 1961.g. u Sarajevu.

Vise »

Vjekoslav Gerc

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje

Vise »

Naser Nabil

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu

Vise »

Azra Durak-Nalbantić

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila

Vise »

Elnur Tahirović

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih

Vise »

Amina Godinjak

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.

Vise »

Nihad Kukavica

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na

Vise »

Mirela Tuce

Dr Mirela Tuce, internista 2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu 2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum 2014. – do danas, član KECS – a, 2018. godine

Vise »

mr sci dr Lejla Divović Mustafić

Od januara 2010. godine zaposlena u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu – OJ Centar za srce/ Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju. U novembru 2012. godine započela specijalizaciju iz Interne medicine. Specijalistički

Vise »

dr Ena Štimjanin

Štimjanin dr Ena je rođena 1988.godine u Sarajevu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2012, a krajem iste godine zaposlena kao doktor medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica. 2020.

Vise »