Pitanje Dana

Pitanje 2

Svaki od pomenutih navoda o kliničkim manifestacijama aortne disekcije je tačan izuzev:

  • 3. Pacijenti sa aortnom disekcijom najčešće imaju nizak krvni pritisak (64%, 7 Votes)
  • 4. Aortna regurgitacija je češća kod proksimalne nego kod distalne aortne disekcije (18%, 2 Votes)
  • 2. Izuzetno težak bol je najčešći simptom (9%, 1 Votes)
  • 5. Deficit pulsa je češći kod proksimalne nego kod distalne disekcije (9%, 1 Votes)
  • 1. Muškarci su češće pogođeni od žena (0%, 0 Votes)

Total Voters: 11

Loading ... Loading ...

ODGOVOR NA PITANJE 2 :

 Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom diskecijom najčešće imaju nizak krvni pritisak

Objašnjenja navoda:

Aortna disekcija dva puta je češća kod muškaraca nego kod žena.

Najčešće se pojavi kod osoba u šestoj ili sedmoj deceniji života.

U preko 90% pacijenata prisutan je jak bol, izrazito žestok, kao paranje, bodenje. a nastupa  iznenada i nepodnošljiv je. Najčešće se otkriva običnim fizikalnim pregledom.

Pacijenti mogu biti i u šoknom stanju, ali im je najčešće krvni pritisak visok, osobito ako se radi o distalnoj disekciji.

Kod proksimalne disekcije se češće ustanovi defekt pulsa i aortna regurgitacija. Kod 30% pacijenata nedostaje puls i tada se radi o proksimalnoj disekciji sa zahvatanjem brahiocefaličnih krvnih sudova.

Bol sličnu aortnoj disekciji nalazimo kod pacijenata sa infarktom miokarda, akutnom  aortnom regurgitacijom bez disekcije, medijastinalnim tumorima,  sa perikarditisom i kod muskuloskeletnog bola.

Druga Pitanja

Pitanje 2

Pitanje 2 ODGOVOR NA PITANJE 2 :  Tačan odgovor je pod 3 tj. netačno je da:  pacijenti sa aortnom

Pitanje1

PITANJE 1 Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev: Odgovor na pitanje 1. Svaki od pomenutih navoda su