Pitanje dana

PITANJE 1

Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev:

Odgovori na pitanje

  • Veću korist od uzimanja aspirina imaju pacijenti sa povećanim hsCRP om (58%, 7 Votes)
  • hCRP > 3mg/L je kod pacijenata sa nestabilnom anginom pectoris direktan pokazatelj učestalosti ponovnih anginoznih događaja (17%, 2 Votes)
  • Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na efekat LDL holesterola (8%, 1 Votes)
  • Povećan hsCRP može biti predskazatelj pojave DM tip 2 (8%, 1 Votes)
  • Kod naizgled zdravih pacijenata sa povećanim hsCRP om i normalnim LDL- om statinska terapija smanjuje stopu pojave KV događaja (8%, 1 Votes)

Total Voters: 14

Loading ... Loading ...

Odgovor na pitanje 1.

Svaki od pomenutih navoda su tačni izuzev:

Tačan odgovor je:

Statini smanjuju hsCRP na način da utiču na efekat LDL holesterola

Objašnjenja pojedinih navoda:

  • Statinska terapija snižava hsCRP, ali neovisno o nivou LDL holesterola. 
  • C-reaktivni protein (CRP) je protein akutne faze koji nastaje u jetri kao odgovor na otpuštanje upalnih citokina poput interleukina-6. Pored jetre može se formirati i u koronarnim arterijama posebno u aterosklerotično promjenjenoj intimi. On je jedan od najosjetljivijih proteina akutne faze i direktno utiće na na vaskularnu vulnerabilnost i ubrzanje ateroskleroze. Mnoge epidemiološke studije govore da je hsCRP neovisan pokazatelj miokardnog infarkta, moždanog udara PAD-a I SDC. Kod ACS pacijenata povišen hsCRP je predskazatelj težeg ishoda i povišenog rizika za mortalitet.
  • Pošto hsCRP odlično korelira sa insulinskom osjetljivošću, endotelijalnom disfunkcijom i hipofibrinolizom povišen hsCRP može biti i prediktor početka dijabetes melitusa.
  • Aspirin ne smanjuje direktno hsCRP, ali ima kardiovaskularne benefite kod pacijenata sa povišenim nivoom hsCRP.