Amina Godinjak

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. U toku studija je sticala dodatnu edukaciju kao student- volonter u Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo od 2003-2007.g., te u skopu studentske razmjene na Klinici za anesteziologiju, Charité Virchow- Univerzitetskoj Klinici u Berlinu, Njemačka. Stručni ispit je položila 2009. godine. Odbranila je magistarski rad 2012.g. a doktorsku disertaciju 2016.g. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Interne medicine je položila 2017.g. Dosad je objavila 14 naučnih radova, te prezentirala više od 20 radova na kongresima sa međunarodnim učešćem. Član je Europskog udruženja endokrinologa, sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH. Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”, član Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH te humanitarnog udruženja „Miris“. Trenutno je zaposlena kao specijalista interne medicine u Klinici urgentne medicine KCUS.