Amir Omerbašić

Internista-ultrasoničar

Usko orjentiran u radu sa kardiološkim pacijentima

Certificiran iz ehokardiografije i ostale ultrazvučne dijagnostike

Kardiološki trening obavio u Švedskoj i Turskoj

Autor više radova i dijelova knjiga

Doktor kadetske nogometne reprezentacije BiH

Član KECS ESC IAEA

Dobitnik prve nagrade za prikaz slučaja IMIC 2016 Vienna