Mirela Tuce

Dr Mirela Tuce, internista

2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu

2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum

2014. – do danas, član KECS – a,

2018. godine – specijalista interne medicine