Elnur Tahirović

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih radova u stranim i domaćim časopisima. Član Evropskog udruženja ritmologa (EHRA).