Mehmed Kulić

Biografija
Profesor dr. Mehmed Kulić

Predsjednik UG Kardiološki Edukativni Centar Sarajevo

PZU “CARDIOTEAM” Medicinski

Fakultet – Univerzitet u Sarajevu

Bosna i Hercegovina

Profesor Mehmed Kulić rođen je 1961.g. u Sarajevu. Osnovno i srednje obarzovanje završio u Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu. Vanredni je profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu – UNSA, gdje je stekao diplomu doktora medicine i završio magistarski i doktorski studij iz oblasti kardiologije. Specijalizirao je Urgentnu i Internu medicinu. Dr. Kulić ima 25 godina iskustva u kliničkoj kardiologiji, sa zanimanjem za invazivnu, ali i neinvazivnu dijagnostiku, a posebno za preventvnu medicinu, a iz tog interesovanja, pojavila se potreba osnivanja Udruženja građana koje bi se bavilo preventivnom kardiologijom. Član je Udruženje kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, član Evropskog Udruženja kardiologa (ESC) od 2000. godine, a također dobitnik Diplome Europskog kardiologa (2001) – EBSC – Evropskog Udruženja kardiologa, a od 2006. godine je Fellow Evropskog Udruženja kardiologa F.E.S.C. Prof. Kulić je član European Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) te European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI. Autor je brojnih naučnih publikacija, knjiga iz oblasti Kardiologije i priručnika za pacijente. Sudjelovao je na brojnim domaćim, regionalnim,evropskim i međunarodnim kongresima interventne kardiologije i ehokardiografije.