Naser Nabil

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu – UNSA, gdje je stekao diplomu doktora medicine i završio magistarski i doktorski studij iz oblasti kardiologije. Dr. Naser ima 20 godina iskustva u kliničkoj kardiologiji, sa posebnim zanimanjem za neinvazivnu dijagnostiku, srčane aritmije i zatajenje srca. Član je Udruženje kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, član Evropskog Udruženja kardiologa (ESC) od 2003. godine, a također dobitnik Diplome Europskog kardiologa – EBSC – Evropskog Udruženja kardiologa, a od 2004. godine je postao Fellow Evropskog Udruženja kardiologa F.E.S.C. Prof. Naser je član European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI. Odgovorni je profesor izbornog predmeta “Hitna Stanja u Kardiologiji”. Autor je brojnih naučnih publikacija iz oblasti kardiologije. kao pozvanog predavača sudjelovao je na brojnim domaćim, regionalnim, evropskim i međunarodnim kongresima kardiologije i ehokardiografije. Od 2015 do danas je recenzent časpoisa Medicinski Arhiv (Med Arh.), časopisa Acta Informatica Medica (AIM), Journal of Cardiology and Diagnostics Reaserch i Journal of Vascular disease and treatment iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).